Przy placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie powstanie nowa siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Projekt zrealizowany zostanie przez firmę Ghelamco – wybranego przez TSKŻ inwestora strategicznego, który obecnie jest właścicielem nieruchomości. W ramach realizacji projektu ma powstać nowa siedziba dla Teatru Żydowskiego z widownią na 350 osób i salą kameralną o łącznej powierzchni ok. 4 100 m2.

 


 

OPIS PROJEKTU:

Przy placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie powstanie nowa siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Projekt zrealizowany zostanie przez firmę Ghelamco – wybranego przez TSKŻ inwestora strategicznego, który obecnie jest właścicielem nieruchomości. W ramach realizacji projektu ma powstać nowa siedziba dla TSKŻ w tym m.in. także dla Teatru Żydowskiego i Centrum Edukacji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Nowa siedziba TSKŻ będzie mieć około 6 500 m2 powierzchni. Dodatkowo, na pozostałej części działki powstanie także niezależny budynek biurowo-usługowy. 

W świetle zawartego porozumienia TSKŻ pokryje w całości koszt budowy nowej siedziby dla siebie i Teatru Żydowskiego. Kwota, przeznaczona na nową siedzibę i teatr to 56 mln zł. Ponadto Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce postanowiło dodatkowo przeznaczyć kwotę 13 mln zł na wyposażenie Teatru, obejmujące m.in. nowoczesne rozwiązania akustyczne i oświetleniowe, technikę sceniczną oraz wyposażenie widowni.

 


 

ZŁY STAN BUDYNKU:

Budynek znajdujący się przy pl. Grzybowskim 12/16, w którym obecnie mieści się siedziba TSKŻ i Teatr Żydowski, nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie jest wpisany w Rejestr Zabytków, a m. st. Warszawa po uzgodnieniach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało zgodę na jego rozbiórkę.

Stan techniczny części nieruchomości zajmowanej przez Teatr, w związku z ponad 50-letnią eksploatacją i brakiem odpowiedniej polityki remontowej, od lat był alarmujący. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Dyrekcja Teatru oraz m. st. Warszawa były o tym wielokrotnie informowane przez właścicieli i zarządcę obiektu, którzy wzywali do usunięcia występujących w tej części budynku licznych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Zawiadomienia te pozostały bez odpowiedzi, co doprowadziło do dalszego pogarszania się stanu technicznego części budynku zajmowanej przez Teatr, aż do chwili obecnej. 

Sprawą zajął się Nadzór Budowlany, który właśnie wydał decyzję o wyłączeniu tej części budynku z użytkowania. Inspekcja Nadzoru Budowlanego wykazała, że w części budynku zajmowanej przez Teatr występują rażące naruszenia, a jej stan techniczny zagraża życiu i zdrowiu osób w nim przebywających. Inspekcja potwierdziła wcześniejsze ekspertyzy budynkowe i wskazała na niedopuszczalny stan konstrukcji budynku, instalacji elektrycznej oraz liczne naruszenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dalsza eksploatacja lokalu i organizacja wydarzeń publicznych w lokalu nie są dłużej możliwe, a część budynku zajmowana przez Teatr musi zostać niezwłocznie zabezpieczona.

 


 

STATUS INWESTYCJI:

Od kilku lat trwają też prace nad projektem nowej siedziby Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce z pomieszczeniami dla Teatru Żydowskiego przy placu Grzybowskim. Inwestor planuje ubiegać się o decyzję dotyczącą warunków zabudowy.

Nowa siedziba dla Teatru może powstać już w ciągu 18-24 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt realizowany będzie wspólnie przez TSKŻ, największą świecką organizację żydowską w Polsce, oraz partnera strategicznego, firmę Ghelamco.

Proces przygotowania projektu nowej siedziby trwa od kilku lat, ze względu na chęć jak najlepszego dostosowania koncepcji budynku do potrzeb zajmujących go instytucji oraz wielostronnych konsultacji. Opracowano w tym czasie kilka wersji projektu, których koncepcyjne wizualizacje przedstawiamy poniżej. Obecne projekty przygotowania pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę dla TŻ są wynikiem porozumienia wszystkich stron: TSKŻ, Teatru Żydowskiego i firmy Ghelamco Poland przy udziale M. St. Warszawy. Prace nad ostatecznym projektem architektonicznym inwestycji nadal trwają.

View the embedded image gallery online at:
http://nowasiedziba.tskz.pl/#sigFreeIda0ae592e19


 

MATERIAŁY DOKUMENTUJĄCE PROCES PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI:

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty (pisma, opinie, umowy, wnioski, ekspertyzy oraz korespondencja) dotyczące procesu przygotowania nowej inwestycji przy Placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie.

 


 

PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2016.03.17Wezwanie do zaprzestania działalności Teatru Żydowskiego w związku z niedopuszczalnym stanem technicznym części budynku zajmowanej przez Teatr Żydowski, co stwarza zagrożenie dla życia przebywających tam ludziGhelamco jako nowy własciciel budynku przy pl. Grzybowskim 12/16, po wykonaniu badań i otrzymaniu wyników ekspertyz stanu technicznego budynku, stanu instalacji elektrycznej oraz warunków bezpieczeństwa pożarowego, wezwał Teatr do bezzwłocznego zaprzestania działalności, w szczególności organizacji wydarzeń o charakterze publicznym, do czasu usunięcia nieprawidłowości. Budynek, przez lata nieremontowany, nie spełnia norm budowlanych w zakresie konstrukcji nośnej i zagrzybienia, a także bezpieczeństwa pożarowego, co stwarza zagrożenie dla życia i mienia ludzi.Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, do wiadomości: Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz - Prezydent m.st. Warszawy , Pan Jarosław Jóźwiak - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Tomasz Thun - Janowski - Dyrektor Biura Kultury, Pan Marcin Bajko - Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, Pani Maria Młotkowska - Dyrektor Biura Prawnego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
2016.02Ekspertyza nr 1/TŻ/2016 dotycząca stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku Teatru Ż ydowskiego zlokalizowanego przy ul. Plac Grzybowski 12/16 w Warszawie.Ekspertyza opracowana w oparciu o oględziny instalacji, prace pomiarowe oraz prace analityczne. Prace przeprowadzono w dniach 17 – 18.01.2016 oraz w dniu 21.01.2016r. W zakresie oględzin instalacji zespół dokonał następujących czynności: • inspekcji rozdzielnic elektrycznych, • inspekcji instalacji elektrycznej, • inspekcji instalacji technologicznych. Część 1 (strony 1-8).Technical Management, Karwatt and Associatesna zlecenie własne Inwestora, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.
2016.03.17Korespondencja ws. Złego stanu technicznego budynkuWłasciciel budynku zwraca się do przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy z prośbą o kontakt ws. Złego stanu technicznego budynku, uprzedzając o piśmie, jakie ma zamiar wystosować do władz Teatru Żydowskiego, w związku z zagrożeniem dla zycia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach Teatru.GhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2016.03.14Wniosek w związku zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowania budynku zajmowanego przez Teatr Żydowski w WarszawieZarządca budynku, w oparciu o wyniki aktualnych ekspertyz technicznych, wnioskuje do właściciela budynku o niezwłoczne podjęcie decyzji pozwalających na wyłączenie z użytkowania części budynku przy pl. Grzybowskim 12/16 zajmowanych bezumownie przez teatr, do czasu usunięcia zagrożeń i nieprawidłowości opisanych w ekspertyzach.Ryszard Kozłowski, Zarządca NieruchomościZarząd, Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.02Ekspertyza nr 1/TŻ/2016 dotycząca stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku Teatru Żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Plac Grzybowski 12/16 w Warszawie.Ekspertyza opracowana w oparciu o oględziny instalacji, prace pomiarowe oraz prace analityczne. Prace przeprowadzono w dniach 17 – 18.01.2016 oraz w dniu 21.01.2016r. W zakresie oględzin instalacji zespół dokonał następujących czynności: • inspekcji rozdzielnic elektrycznych, • inspekcji instalacji elektrycznej, • inspekcji instalacji technologicznych. Część 2 (strony 9-70).Technical Management, Karwatt and Associatesna zlecenie własne Inwestora, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.
2016.02Ekspertyza nr 1/TŻ/2016 dotycząca stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku Teatru Żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Plac Grzybowski 12/16 w Warszawie.Ekspertyza opracowana w oparciu o oględziny instalacji, prace pomiarowe oraz prace analityczne. Prace przeprowadzono w dniach 17 – 18.01.2016 oraz w dniu 21.01.2016r. W zakresie oględzin instalacji zespół dokonał następujących czynności: • inspekcji rozdzielnic elektrycznych, • inspekcji instalacji elektrycznej, • inspekcji instalacji technologicznych. Część 3 (strony 71-93).Technical Management, Karwatt and Associatesna zlecenie własne Inwestora, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.
2016.01.12Korespondencja ws. ustalenia harmonogramu badań technicznychTeatr Żydowski ustala harmonogram przeglądów technicznych instalacji teatralnych.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2016.01.11Korespondencja ws. ustalenia harmonogramu badań technicznychGhelamco przesyła ustalenia dot. poszczególnych przeglądów technicznych i wizytacji rzeczoznawców.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.01.08Korespondencja ws. ustalenia harmonogramu badań technicznychTeatr Żydowski informuje o aktualnym stanie przeglądów i proponuje harmonogram przeglądów technicznych instalacji teatralnych.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2016.01Opinia techniczna n/t aktualnego stanu technicznego budynku Teatru Żydowskiego przy pl. Grzybowskim 12/16 w WarszawieOcena stanu technicznego części budynku przy pl. Grzybowskim zajmowanej przez pomieszczenia teatru ze wskazaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa dalszego użytkowania budynku, w szczególności brakiem odpowiedniej nośności elementów konstrukcji budynku oraz znacznym zagrzybieniu.Biuro Ekspertyz Budowlanych na zlecenie własne Inwestora, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.
2013.02.14Pismo ws. przekazania ekspertyz budynku TSKŻTSKŻ przekazuje ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentację projektową związaną z budową nowej siedziby TSKŻ i Teatru ŻydowskiegoTSKŻUrząd m.st. Warszawy
2012.03.07Pismo ws. dalszej współpracyTSKŻ deklaruje wolę rozmów i zawarcia stosownych porozumień, na podstawie których zostałyby określone warunki przeniesienia siedzby Teatru oraz dalszej współpracy.TSKŻTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2009.03.05Pismo ws. złego stanu technicznego części budynku zajmowanej przez TŻTeatr Żydowski w piśmie informuje o złym stanie technicznym, który zagraża konstrukcji budynku, oraz nasilającym się zagrzybieniu.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2012.06.14Pismo ws. realizacji decyzji Straży PożarnejTSKŻ informuje, iż brak reakcji ze strony Teatru Żydowskiego spowodował brak możliwości podjęcia działań związanych z udrożnieniem drogi pożarowej zgodnie z poleceniem Straży Pożarnej.TSKŻTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2012.12.11Pismo do Teatru Żydowskiego od TSKŻ ws. przekazania ekspertyzy techicznej i przeTKSŻ informuje, że przygotowało ekspertyzę techniczną, która wskazała bardzo zły stan budynku oraz negatywną ocenę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dokumenty te zostały załączone do pisma.TSKŻTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.12.11Korespodencja ws. przeglądów instalacji technicznych w pomieszczeniach zajmowanych przez Teatr ŻydowskiGhelamco apeluje o potwierdzenia terminów kontroli i oraz o decyzje ze strony teatru dotyczace planowanych dla teatru powierzchni w nowej siedzibie. Ghelamco ponawia deklaracje dotyczące przeznaczenia blisko połowy działki dla nowej siedziby Teatru Żydowskiego bez konieczności angażowania środków publicznych i z zagwarantowanym okresem najmu.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.12.08Korespodencja ws. przeglądów instalacji technicznych w pomieszczeniach zajmowanych przez Teatr ŻydowskiGhelamco po raz kolejny informuje o braku kontaktu ani odpowiedzi na korespondencje ze strony Teatru Żydowskiego. Ghelamco informuje, że w grudniu 2015 oraz styczniu 2016 zostało zaplanowane wykonanie obowiązkowych przeglądów wszystkich instalacji oraz bezpieczeństwa p.poż. w całym budynku w tym również we wszystkich pomieszczeniach zajmowanych przez TŻ.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. Warszawy
2015.11.30Pismo o bezumownym korzystaniu przez Teatr z pomieszczeń w budynku przy pl. Grzybowskim 12/16Przedłużające się negocjacje dotyczące elementów aranżacji teatru, doprowadziły do wygaśnięcia w 2014 r. umowy najmu na większość powierzchni zajmowanej przez Teatr. W konsekwencji umowa na pozostałą część powierzchni obejmująca 283 m kw. została wypowiedziana w 2015 r. W wypowiedzeniu umowy najmu Teatrowi Żydowskiemu, inwestor informuje Teatr o fakcie wygaśnięcia umowy najmu blisko rok temu (27.01.2014 r.) i o fakcie korzystania przez Teatr z pomieszczeń bezumownie, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Inwestor jednocześnie oświadcza, że w związku z bardzo złym stanem technicznym budynku nie wyraża zgody na korzystanie przez Teatr z pomieszczeń w budynku przy Pl. Grzybowskim i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności, nie składa oświadczeń ani zapewnień co do bezpieczeństwa zajmowanych pomieszczeń i ich przydatności do prowadzonej przez Teatr działalności. Teatr zajmuje pomieszczenia bez zgody inwestora, na własne ryzyko i odpowiedzialność Dyrekcji oraz kierownictwa Teatru. Inwestor deklaruje także niezmienną wolę, wspólnie z TSKŻ, pomimo braku odpowiedzi Teatru na wielokrotnie składane wcześniej propozycje, do uregulowania pomiędzy TSKŻ a Teatrem zasad korzystania przez Teatr z pomieszczeń w nowej siedzibie TSKŻ.Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.11.30Korespondencja dotycząca wysłania pismaKorespondencja dotycząca pisma o bezumownym korzystaniu przez Teatr z pomieszczeń w budynku przy pl. Grzybowskim 12/16, w którym właściciel jednocześnie oświadcza, że w związku z bardzo złym stanem technicznym budynku nie wyraża zgody na korzystanie przez Teatr z pomieszczeń w budynku przy Pl. Grzybowskim i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności, nie składa oświadczeń ani zapewnień co do bezpieczeństwa zajmowanych pomieszczeń i ich przydatności do prowadzonej przez Teatr działalności. Inwestor deklaruje także niezmienną wolę, wspólnie z TSKŻ, pomimo braku odpowiedzi Teatru na wielokrotnie składane wcześniej propozycje, do uregulowania pomiędzy TSKŻ a Teatrem zasad korzystania przez Teatr z pomieszczeń w nowej siedzibie TSKŻ. Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.11.30Korespodencja ws. spotkania w Teatrze Żydowskim w związku z porozumieniem - brak informacji zwrotnejGhelamco ponownie podkreśla otwartośc i wolę współpracy z TSKŻ jak również z TŻ, informuje też o tym, że zarządzanie budynkiem powierzono licencjonowanemu Zarządcy Nieruchomości, który wraz z wyspecjalizowanymi firmami i audytorami będzie w najbliższym czasie dokonywał aktualizacji dokumentacji, przeglądów instalacji i obowiązkowych przeglądów technicznych.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.03.16Pismo ws bezumownego korzystania z powierzchni przez teatrOświadczenie dotyczące stanowiska TSKŻ wobec bezumownego korzystania przez Teatr Żydowski z powierzchni w budynku przy pl. Grzybowskim 12/16 oraz nieprzyjmowaniu przez TKSŻ odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo zajmowanego bezumownie obiektu.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w PolsceTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2012.10.30Pismo TSKŻ do Prezydent z prośbą o spotkanie ws. stanu technicznego budynkuTSKŻ zwraca się z prośbą do Prezydent m.st. Warszawy o spotkanie w sprawie dalszego funkcjonowania instytucji w związku z fatalnym stanem budynku przy pl. Grzybowskim 12/14/16. Aktualny na 2012 rok stan budynku, co potwierdzają wykonane ekspertyzy wytrzymałościowe i pożarnicze, stanowi zagrożenie dla dalszej ekspoatacji budynku.TSKŻUrząd m.st. Warszawy
2012.02.01Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Żydowskiego w Warszawie przy Pl. Grzybowskim 12/16 z dnia 1.02.2012 r.Opracowanie mające na celu wskazanie czy budynek Teatru Żydowskiego, który jest budynkiem użyteczności publicznej, został zaprojektowany, wykonany i jest użytkowany w sposób zapewniający w razie pożaru nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów techniczno-budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku i pożaru na sąsiednie budynki oraz możliwość ewakuacji ludzi. Ocena wykazała, że nie został osiągnięty wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego, budynek nie zapewnia warunków do przeprowadzenia ewakuacji ludzi, a budynek zagraża życiu ludzi. Firma "Fire RM", inż. Ryszard Małolepszy, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowychOpinia na własne zlecenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
2011.12.21Ekspertyza techniczna budynku Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce wraz z Teatrem ŻydowskimOcena stanu technicznego budynku TSKŻ wraz z Teatrem Żydowskim przy Pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie wykonana przez firmę „Ekspertyzy i Projekty Konstrukcyjno-Budowlane” z siedzibą w Warszawie na zlecenie Towarzystwa-Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.Firma "Ekspertyzy i Projekty Konstrukcyjno-Budowlane”, prof. dr hab. inż. Kazimierz SzulborskiOpinia na własne zlecenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
2011.12.21Dokumentacja zdjęciowa - załącznik numer 1 i 2 do ekspertyzy technicznej budynku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce wraz z Teatrem Żydowskim.Szczegółowa dokumentacja zdjęciowa budynku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce będąca załącznikiem do ekspertyzy technicznej budynku.Firma "Ekspertyzy i Projekty Konstrukcyjno-Budowlane”, prof. dr hab. inż. Kazimierz SzulborskiOpinia na własne zlecenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
2016.02 Opinia techniczna w zakresie istniejących warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego na powierzchni zajmowanej przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w obiekcie przy pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie.Ekspertyza dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stwierdzająca, że w części budynku użytkowanej przez teatr występują zagrożenia pożarowe dla ludzi i mienia i obiekt wymaga natychmiastowych działań naprawczych eliminujących występujące zagrożenia.Julitta Siła-Nowicki, Projsek - JSN Projektowanie - Realizacja, mgr Andrzej Siła-nowicki, rzeczoznawca ds. przeciwpożarowych na zlecenie własne Inwestora, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.
2016.04.01Ponowne wezwanie skierowane do Teatru Żydowskiego do zaprzestania działalności do czasu usunięcia stwierdzonego zagrożenia pożarowego dla życia ludzi i mienia i wszelkich nieprawidłowości wskazanych w ekspertyzach. Pismo właściciela budynku, który ponownie i ostatecznie wzywa Teatr Żydowski do bezzwłocznego zaprzestania działalności, w szczególności organizacji wydarzeń o charakterze publicznym, do czasu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w ekspertyzach budynkowych. W tej części budynku stwierdzono rażące naruszenia warunków bezpieczeństwa pożarowego i nie zostały również wypełnione zalecenia Państwowej Straży Pożarnej. Obecny stan ten części budynku stwarza zagrożenie dla życia ludzi i mienia. W piśmie właściciel, firma Ghelamco, podkreśla, że o złym stanie budynku informował wielokrotnie, a na przestrzeni lat pisma w tej sprawie były też wysyłane przez poprzedniego właściciela, TSKŻ - od 2009 roku, co wykazują załączone do pisma dokumenty.Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, do wiadomości: Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz - Prezydent m.st. Warszawy , Pan Jarosław Jóźwiak - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Tomasz Thun - Janowski - Dyrektor Biura Kultury, Pan Marcin Bajko - Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, Pani Maria Młotkowska - Dyrektor Biura Prawnego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
2016.05.30Decyzja Nadzoru Budowlanego: wyłączenie części budynku zajmowanej przez Teatr Żydowski z użytkowaniaNadzór Budowalny po przeprowadzonej inspekcji nakazuje bezzwłoczne wyłączenie części budynku zajmowanej przez Teatr Żydiowski z użytkowania, w zwiazku z niedopuszczalnym stanem technicznym lokaluPINBGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.05.19Pismo ws. remontuTeatr Żydowski bez zgody właściciela budynku, zajmując lokal bezumownie podjął się prac remontowych. Właściciel budynku i Zarządca informują Teatr, by zaprzestał tych działań.Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. Warszawa
2016.05.19Pismo ws. wszczęcia procedury przez Nadzór BudowlanyPINB informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego części budynku przy pl. Grzybowskim 12/14/16 zajmowanej przez Teatr ŻydowskiPINBGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.05.18Pismo GhelamcoDeweloper deklaruje chęć wprowadzenia ewentualnych zmian na wniosek Teatru w zatwierdzony projekt, jednak po otrzymaniu WZ.Zarządca Budynku, Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. Warszawa
2016.05.18Pismo PINBPINB zwara się o udostępnienie kopii dokumentacji dotyczącej modernizacji sceny Teatru żydowskiegoPINBPełnomocnik Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.05.17Protokół pokontrolny Nadzoru BudowlanegoProtokół po kontroli PINB, który potwierdza stan wykazany we wcześniejszych ekspertyzach technicznych.PINB 
2016.05.13dokumentacja fotograficzna złego stanu budynkuZdjęcie prezentujące strop zalany deszczówką, obrazujące zły stan techniczny konstrukcjiPINB 
2016.05.07Pismo do PINB w sprawie inspekcjiPełnomocnik właściciela budynku wnioskuje o nieprzekładanie terminy inspekcji budynku, w związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludziPełnomocnik Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. PINB
2016.04.11Pismo Zarządcy budynku do PINBZarządca budynku składa wniosek do Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli i wydanie stosownej decyzji, w związku z niedopuszczalnym stanem technicznym części budynku zajmowanej przez Teatr ŻydowskiZarządca Budynku w imieniu Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. PINB
2016.04.08Pismo w sprawie kontroli bezpieczeństwa pożarowegoKMPSP informuje o planowanych kontrolach budynkowych w części budynku zajmowanej przez Teatr ŻydowskiKomenda Miejska Państwowej Straży PożarnejRedacja "Południe"
2016.03.31Pismo TŻPismo w sprawie stwierdzonych w ekspertyzach budynkowych nieprawidłowości, podważające ich zasadność.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.06.09Nakaz Straży PożarnejDecyzja MKWPSP w sprawie udzielenia zgody na spełnienie wymagań w zakresie ochrony pożarowej w sposób inny niż określają to przepisy techniczno-budowlane dla średniowysokiego budynku.Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży PożarnejTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2010.03.05Ekspertyza dot. remontu scenyEkspertyza wykazuje bardzo zły stan sceny obrotowej i konieczność jej wymiany  
2010.Zakres prac remontowych do wykonania   
2016.06.04Postanowienie WINB dotyczące decyzji PINBMazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje postranowwstrzymuje wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego. WINB po wstępnym zapoznaniu się dokumentacją, wstrzymał wykonalność decyzji PINB, ale jej nie uchylił. WINB prowadzi obecnie postępowanie w sprawie zagrożenia zawaleniem się budynku. Pragniemy stanowczo podkreślić, że WINB nie stwierdził ustania pozostałych zagrożeń opisanych w decyzji PINB z dnia 30 maja (w tym m.in. zagrożeń i braku zgodności z przepisami przeciwpożarowymi oraz braku realizacji postanowień Komendanta Straży Pożarnej z 2011 r.) i nie zakwestionował i nie poddał w wątpliwość ustaleń PINB w powyższym zakresie. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru BudowlanegoGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A., Urząd m.st. Warszawa, PINB
2016.06.04Wszczęcie postępowania przez WINBMazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje o wszczęciu postepowania z urzędu w sprawie decyzji PINBMazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru BudowlanegoGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.06.04Decyzja WINB w sprawie nieuznania odwołania Teatru Żydowskiego i nieuznania go za stronęMazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego umarza postępowanie odwoławcze nie uznając Teatru Zydowskiego za stronę.Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru BudowlanegoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. Warszawa, Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.06.03Odwołanie Teatru Żydowskiego od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoTeatr Żydowski, nie będąc stroną w sprawie, odwołuje się od decyzji PINB.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. WarszawaMazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
2016.06.08Oświadzcenie GhelamcoW związku z publicznym komunikatem w dniu wczorajszym, że Teatr wznawia spektakle i dalej, pomimo stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa, zamierza organizować wydarzenia publiczne, jako właściciel budynku, stanowczo oświadczamy, że nie wyrażamy zgody na organizację przez Teatr Żydowski jakichkolwiek wydarzeń o charakterze publicznym. Skrajnie nieodpowiedzialna postawa Dyrekcji Teatru zmusza nas jako właściciela budynku do ograniczenia dostępu do tej części budynku, co nastąpi w dniu 9 czerwca 2016 r. W tej części budynku nie mogą odbywać się wydarzenia publiczne.Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. Warszawa
2016.06.08Korespondencja w sprawie nieuzgodnionych prac remontowych i braku zgody na organizację wydarzeń o charakterze publicznym w budynkuWłaściciel budynku informuje, że nie wyraża zgody na samowolne prace remontowe i na to, by w budynku, który nie zapewnia bezpieczeństwa pożarwoego, organizowane były wydarzenia o charakterze publicznymGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Urząd m.st. Warszawa, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.06.08Korespondencja w sprawie nieuzgodnionych prac remontowych i braku zgody na organizację wydarzeń o charakterze publicznym w budynkuTeatr Żydwski bez uzgodnienia z właścicielem, bez pozwolenia na budowę i bez przedstawienia projektów realizuje prace remontowe w zajmowanym bezumownie lokalu, zmieniając charakterystyke przeciwpożariowWłaściciel budynku informuje, że w sytuacji kiedy ustalone jest spotlkanie grupy negocjacyjnej, brak zaprzestania nielegalnie prowadzonych działań remontowych stanowi akceptację dla łamania przysługujących włascicielowi praw.Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Urząd m.st. Warszawa, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.06.08Korespondencja w sprawie ustalenia terminu spotkania grupy negocjacyjnej UMKorespondencja ustalająca wstępny termin spotkania na 22 czerwca 2016 r. z zespołem negocjacyjnym m.st. Warszawy ds. umieszczenia Teatru Żydowskiego w projektowanym budynku przy placu Grzybowskim 12/14/16. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Biura Prawnego, Biura Gospodarki Nieruchomościami, Biura Zamówień Publicznych i Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. Urząd m.st. Warszawa
2016.06.04Potwierdzenie wpływu aktPotwierdzenie, że dokumenty z PINB wpłynęły do WINB  
2016.06.03Oświadzcenie Ghelamco i Teatru ŻydowskiegoOświadzcenie, że Teatr z przyczyn technicznych zawiesza działalnośćGhelamco, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskichdo widaomosci publicznej
2016.06.03Pismo NSZZ "Solidarność" przy Teatrze ŻydowskimKomisja Zakładowa Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" działająca przy Teatrze Żydowskim apeluje o ustalenie terminu spotkania z pracownikami, przekazanie im planu działań i alternatywnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania teatru oraz o właściwe informowanie załogi o sytuacji (wszelkie informacje udzielane są nie przez Dyrekcję, ale przez właściciela budynku i TSKŻ). Komisja informuje, iż w świetle prawa pracy pracownicy zwolnieni są z obowiązku jej świadczenia w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, a winnym złego stanu obiektu i doprowadzenia do jego wyłączenia z użytkowania jest Dyrekcja. NSZZ "Solidarność" przy Teatrze Żydowskim Dyrekcja Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. Warszawa, Ghelamco
2016.06.04Pismo PINB do WINBPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że otrzymał odwołanie od wydanej decyzji od Teatru Żydowskiego, nie mniej jednak, nie widzi podstaw do zmiany lub uchylenia tej decyzji.Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoMazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
2016.06.09Brak zgody ze strony Straży Pożarnejna przedłużenie terminów wykonania niezbędnych prac Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z 2011 roku - brak zgody na przedłużenie terminów wykonania niezbędnych prac, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. W decyzji KMPSP stwierdza, że drewniany sufit nad widownią, brak zapewnienia dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, brak wymaganej szerokości spoczników na klatce schodowej oraz brak instalacji oddymiającej stanowią kryterium zagrożenia dla życia ludzi. Natomiast brak sygnalizacji pożarowej i instalacji wodociągowej do gaszenia znacznie utrudni ewentualną akcję ratowniczą i stanowi realne zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie.Komenda Miejska Państwowej Straży PożarnejTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.06.07Pismo w sprawie powołania grupy negocjacyjnej UMUrząd m.st. Warszawa informuje o powołaniu grupy negocjacyjnej do spraw umieszczenia Teatru Zydowskiego w nowej siedzibie przy placu Grzybowskim.Urząd m.st. WarszawaGhelamco
2016.06.01Przekazanie decyzji Nadzoru BudowlanegoWłaściciel budynku przekazuje decyzję Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu części budynku zajmowanej przez Teatr Żydowski z użytkowania do Urzędu Miasta oraz Teatru ŻydowskiegoGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. Warszawa
2016.06.02Korespondencja ws. decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru BudowlanegoGhelamco przesyła ponownie prośbę o spotkanie w kwestii decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru BudowlanegoGhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.06.23Protokół ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowejProtokół sporządzony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, w którym Straż Pożarna informuje, że 7.04.2016 r. zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas kontroli ustalono, że żadne z decyzji administracyjnych, które zostały wydane podczas poprzedniej kontroli w 2010 r., w tym m.in. w zakresie kryterium zagrożenie życia ludzi – nie zostały wykonane, a warunki techniczno-budowlano-instalacyjne nie uległy zmianie. W trakcie kontroli właściciel poinformował, że w chwili obecnej w budynku nie są wystawiane żadne spektakle, nie są wpuszczaniu ludzie. W budynku przebywają tylko pracownicy Teatru Żydowskiego.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
2016.06.23Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z 15.07.2010 r.Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nakazująca Teatrowi Żydowskiemu wykonanie w terminie określonych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. usunięcie lub dostosowanie do przepisów techniczno-budowlanych drewnianego sufitu podwieszanego, który powinien być co najmniej niezapalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia, zabezpieczenie urządzeń zapobiegających zadymianiu, zapewnienie właściwej długości dojść ewakuacyjnych.Komenda Miejska Państwowej Straży PożarnejTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.06.23Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z 15.07. 2010 r.Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nakazująca Teatrowi Żydowskiemu wykonanie w terminie obowiązku m.in. wyposażenia teatru w urządzenia przeciwpożarowe, dokonania aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenia obiektu w systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, zapewnienia sprawności technicznej urządzeń przeciwpożarowych, instalacji zraszającej umieszczonej nad sceną, zapewnienie sprawności technicznej instalacji urządzenia transmisji alarmu UTA.Komenda Miejska Państwowej Straży PożarnejTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.06.23Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z 15.07. 2010 r.Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nakazująca Teatrowi Żydowskiemu usunięcie z dróg komunikacji ogólnej wszystkich materiałów palnych, które zawężają szerokość tych dróg. Decyzja ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności. Komenda Miejska Państwowej Straży PożarnejTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.06.23Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z05.08.2010 r.Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nakazująca Teatrowi Żydowskiemu doprowadzenie drogi pożarowej w sposób zapewniający nie występowanie pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku stałych elementów zagospodarowania terenu lub drzew, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych (działania ratowniczo-gaśnicze). Komenda Miejska Państwowej Straży PożarnejTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.08.26Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlnageo dotycząca usunięcia licznych nieprawidłowości oraz zakazu użytkowania części budynku z dnia 21.06.2016 r.PINB nakazuje wykonanie szeregu prac, których celem jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy placu Grzybowskim 12/14/16 zajmowanego przez Teatr Żydowski. Do czasu ich wykonania, Nadzór zakazuje użytkowania tej części budynku.PINBGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.08.26Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z dnia 29.07.2016 rW związku z uchybieniami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w części budynku zajmowanej przez Teatr Żydowski, Straż Pożarna nakazuje wykonanie szeregu prac, m.in. związanych z zapewnieniem odpowiedniej sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacji wodociągowej czy oddymiania. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. WarszawyGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.08.26Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z dnia 29.07.2016 rW związku z uchybieniami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w części budynku zajmowanej przez Teatr Żydowski, Straż Pożarna nakazuje wykonanie szeregu prac, m.in. związanych z usunięciem palnego, drewnianego sufitu nad widownią, zabezpieczeniu klatek schodowych czy zapewnieniu odpowiednich dróg ewakuacyjnych.Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. WarszawyGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.07.27Decyzja PINB w sprawie uzupełnienia decyzji własnej z 21 czerwca 2016 r. PINB sprecyzował, że zakaz użytkowania dotyczy jedynie części południowej budynku. Postanowienie PINB w sprawie uzupełnienia decyzji własnej z dnia 21 czerwca 2016 r. Organ uszczegółowił obowiązki, o których mowa w pkt. 1, 7 i 9 tej decyzji oraz sprecyzował, że zakaz użytkowania budynku przy Placu Grzybowskim dotyczy jedynie części południowej budynku. PINBGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2014.12.08Analiza programowo-przestrzennaAnaliza programowo-przestrzenna powierzchni projektowaniej dla Teatru Żydowskiego.  
2013.02Oświetelenie sceniczneOpracowanie oświetlenia scenicznego wraz z wyceną dla Teatru Żydowskiego.  
2013.01Mechanika scenyOpracowanie mechaniki sceny wraz z wyceną dla Teatru Żydowskiego.  
2012.02Elektroakustyka i nagłośnienieOpracowanie projektu elektroakustyki i nagłośnienia dla Teatru Żydowskiego.  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoPrzekrój A-A  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoPrzekrój B-B  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoPrzekrój C-C  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja -5   
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja -4  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja -3  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja -2  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja -1  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja 1  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja 1.1  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja 2  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja 3  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja 4  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - plany powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoKondygnacja 5  
2014.05.29Zatwierdzona koncepcja - kalkulacja powierzchniKalkulacja powierzchni poszczególnych pomieszczeń zaprojektowanych dla Teatru Żydowskiego  
2014.01.17Notatka ze spotkania koordynacyjnegoNotatka ze spotkania projektantów z przedstawicielami Teatru Żydowskiego oraz Ghelamco - w celu omówienia zmian w projekcie  
2014.02.21Notatka ze spotkania koordynacyjnegoNotatka ze spotkania projektantów z przedstawicielami Teatru Żydowskiego oraz Ghelamco - w celu omówienia zmian w projekcie  
2014.02.28Notatka ze spotkania koordynacyjnegoNotatka ze spotkania projektantów z przedstawicielami Teatru Żydowskiego oraz Ghelamco - w celu omówienia zmian w projekcie  
2014.03.06Notatka ze spotkania koordynacyjnegoNotatka ze spotkania projektantów z przedstawicielami Teatru Żydowskiego oraz Ghelamco - w celu omówienia zmian w projekcie  
2014.03.21Notatka ze spotkania koordynacyjnegoNotatka ze spotkania projektantów z przedstawicielami Teatru Żydowskiego oraz Ghelamco - w celu omówienia zmian w projekcie  
2014.03.21Notatka ze spotkania koordynacyjnegoNotatka ze spotkania projektantów z przedstawicielami Teatru Żydowskiego oraz Ghelamco - w celu omówienia zmian w projekcie  
2014.04.04Notatka ze spotkania koordynacyjnegoNotatka ze spotkania projektantów z przedstawicielami Teatru Żydowskiego oraz Ghelamco - w celu omówienia zmian w projekcie  
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2015.04.15Decyzja nr 202/Ś/2015Przeniesienie decyzji wydanej dla TSKŻ 16.02.2015 r. o pozwoleniu na rozbiórkę budynku Teatru Żydowskiego zlokalizowanego przy Pl. Grzybowskim 12/16 na rzecz Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Architektury i BudownictwaGhelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A. , Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
2015.02.16Decyzja nr 91/Ś/2015Zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia TKSŻ na rozbiórkę budynku Teatru Żydowskiego zlokalizowanego przy Pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.Prezydent Miasta Stołecznego WarszawyTowarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
2014.09.30Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwolenia na rozbiórkę budynku przy Pl. Grzybowskim 12Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje pozwolenie dla TSKŻ na rozbiórkę budynku przy Pl. Grzybowskim 12/16 (po rozpatrzeniu odwołania TSKŻ od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków).Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTowarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
2014.02.28Decyzja nr 316 N/14Kolejne pismo odmowne Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczące wydania pozwolenia na prace budowlane polegające na rozbiórce budynku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i Teatru Żydowskiego. Jak wynika z akt sprawy Stołeczny Konserwator Zabytków decyzją z 29.03.2013 r. odmówił wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku TSKŻ i Teatru Żydowskiego. Od decyzji odwołał się inwestor. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 02.09.2013 r. uchylił w całości decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Stołeczny Konserwator ZabytkówTowarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
2014.02.05Informacja Urzędu w sprawie wszczęcia postępowaniaUrząd Miasta, wobec uchylenia wcześniejszej decyzji SKZ przez MKiDN podaje sprawę ponownemu rozpatrzeniu.Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania PrzestrzennegoTSKŻ
2013.12.23Pismo TSKŻ o wznowienie postępowania ws. wniosku o rozbiórkęTSKŻ wnosi o wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie rozbiórki.TSKŻUrząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestzrennego
2013.09.02Decyzja MKiDNUchylenie decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, odmawiającego TSKŻ rozbiórki budynku, z uzasadnieniem, że nie każdy obiekt wchodzący w skałd chronionego układu urbanistycznego, jest wart objęcia ochroną, bez względu na jego stan techniczny. Plac Grzybowski jako założenie urbanistyczne zostało objęte ochroną w roku 1965, a więc w czasie, gdy budynek TSKŻ i Teatru Żydowskiego jeszcze nie istniał.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTSKŻ
2013.07.11Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez MKiDNProsba TSKŻ o pilne rozpatrzenie sprawy dotyczącej uzgodnienia rozbiórki dotychczasowgo budynku zajmowanego przez TSKŻ i Teatr Żydowski.TSKŻMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013.05.06Odwłołanie TSKŻ od decyzji Stołecznego Konserwatora ZabytkówTSKŻ odwołuje się od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, który wnosi pismo do MKiDN nie widząc uzasadnienia dla uchylenia swojej decyzji.Urząd m.st. WarszawyMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013.04.17Odwołanie od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków przez TSKŻW związku z odmową rozbiórki, wstrzymanej decyzją Stołecznego Konseratora Zabytków, TSKŻ odwołuje się od tej decyzji, jako bezzasadniej, do MKiDN.TSKŻMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013.03.29Decyzja Stołecznego Konserwatora ZabytkówOdmowa prowadzenia prac (rozbiórka).Urząd m.st. WarszawyTSKŻ
2013.02.15Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane TSKŻ wnosi o pozwolenie na roboty budowlane (rozbiórka) nieruchomosci przy pl. Grzybowskim 12/14/16.TSKŻUrząd m.st. Warszawy
2013.02.04Wniosek o pozwolenia na rozbiórkęTSKŻ wnosi o pozwolenie na rozbiórkę nieruchomości przy pl. Grzybowskim 12/14/16.TSKŻUrząd m.st. Warszawy
2012.10.16Informacja Stołecznego Konserwatora ZabytkówStołeczny Konserwator informuje, że obiekt przy placu Grzybowskim nie widnieje w rejestrze zabytków, nie mniej znajduje się w obrębie objętego ochnoną ukkładu urbanistycznego (placu Grzybowskiego) i w związku z tym zwrócono się z prośbą do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o rozważenie jego wpisu, zgodnie z kompetencjami MKWZ.Urząd m.st. WarszawyTSKŻ
2012.09.14Wniosek o pozwolenia na rozbiórkęTSKŻ wnosi o pozwolenie na rozbiórkę nieruchomości przy pl. Grzybowskim 12/14/16.TSKŻUrząd m.st. Warszawy
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2015.04.07Decyzja Prezydenta WarszawyUrzad miasta Warszawy informuje o przeniesieniu decyzji dotyczącej uwarunkowania środowiskowego na rzecz Ghelamco GP1 Sp. z o.o. Unique S.K.A.Urząd m.st. WarszawyGhelamco, TSKŻ
2015.04.07Decyzja nr 364/OŚ/2015Przeniesienie decyzji środowiskowej wydanej dla TKSŻ na rzecz Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A. z dnia 16.01.2014 r. dla przedsięwzięcia pn. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Ochrony ŚrodowiskaGhelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A.
2014.08.22Korespondencja ws. środowiskowego uwarunkowaniaSamorządowe Kolegium Odwoławcze odnosi się do srodowiskowego uwarunkowania budowy zespołu budynków użyteczności publicznej o wiodącej funkcji biurowo - usługowo - handlowej oraz służacej prowadzeniu działaności społeczno - kulturalnej TSKŻ wraz z siedzibą Teatru ŻydowskiegoSamorządowe Kolegium OdwoławczeTSKŻ
2014.07.21Korespondencja ws. Rozpoznanie sprawy toczącej się sprawyTSKŻ zwraca się o pilne rozpoznanie sprawy toczącej się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w kwestii prac związanych z projektowaną budową nowej siedziby Teatru Żydowskiego.TSKŻSamorządowe Kolegium Odwoławcze
2014.03.06OdwołanieOdwołanie Stowarzyszenia Ekologicznego Światowid od decyzji Prezydenta m.st. WarszawyUrząd m.st. WarszawySamorządowe Kolegium Odwoławcze
2014.01.16Decyzja o Uwarunkowaniach Środowiskowych nr 41/OŚ/2014 Wydanie decyzji środowiskowej przez Biuro Ochrony Środowiska na wniosek TSKŻ z 29.09.2011 r. dla przedsięwzięcia pn. Biuro Ochrony ŚrodowiskaTowarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
2012.12.05WezwanieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięciaRegionalny Dyrektor Ochrony ŚrodowiskaTSKŻ
2012.12.04ZawiadomienieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje iż przedmiotowa sprawa planowanego projektu zostanie zalatwiona w terminie do dnia 22 stycznia 2013 r.Regionalny Dyrektor Ochrony ŚrodowiskaTSKŻ
2012.12.03ZawiadomieniePaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zawiadomienia o określeniu terminu rozpatrzenia wniosku na 07.01.2013Urząd m.st. WarszawyPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
2012.08.03PostanowienieUrzad Miasta Warszawy podjąć postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwięcia polegjącego na realizacji garaży wraz z towarzysząca im infrastruktura.Urząd m.st. WarszawyTSKŻ
2011.09.29Wniosek do Urzędu MiastaTSKŻ składa wniosek do Urzedu Miasta Warszawy o wydanie decyzcji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaTSKŻUrząd m.st. Warszawy
2011.08.05Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaTSKŻ zgłasza wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy budynków użyteczności publicznej o wiodącej funkcji biurowo - usługowo - handlowej oraz służacej prowadzeniu działaności społeczno - kulturalnej TSKŻ wraz z siedzibą Teatru ŻydowskiegoTSKŻUrząd m.st. Warszawy
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2012.03.21Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków użyteczności publicznej o wiodącej funkcji biurowo-usługowo-handlowej oraz służącej prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce wraz z siedzibą Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich.TSKŻUrząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestzrennego
2011.11.16Wniosek do Biura Architektury i Planowania PrzestrzennegoWniosek TSKŻ do UM St. Warszawy w temacie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pl. Grzybowskiego dot. nieruchomości TSKŻ oznaczonej w ewidencji jako działka nr 16.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w PolsceUM St. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2016.03.02Korespondencja zastępcy Stołecznego Konserwatora Zabytków dot. listy obiektów powojennego modernizmuZastępca Stołecznego Konserwatora Zabytków, w odpowiedzi na zapytanie ze strony Ghelamco, zapewnia, że budynku, który zajmuje Teatr Żydowski nie ma na liście obiektów powojennego modernizmu przygotowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz potwierdza, że biuro ma świadomość wcześniejszych rozstrzygnięć w tym zakresie i istniejących pozwoleń.Michał Krasucki, Zastępca dyrektora, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora ZabytkówZarząd, Ghelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.03.02Korespondencja dot. listy obiektów powojennego modernizmuInwestor prosi o wyjaśnienia dotyczące doniesień medialnych o planach wpisania budynku przy pl. Grzybowskim 12/16 na listę obiektów powojennego modernizmu. GhelamcoMichał Krasucki, Zastępca dyrektora, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
2013.06.13Podtrzymanie negatywnej decyzji MWKZ dotyczącej wpisania budynku do rejestruMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymuje decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który odrzucił wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o objęcie ochroną m.in. budynku Teatru Żydowskiego.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTowarzystwo Opieki nad Zabytkami
2013.05.29Odrzucenie zażalenia TONZMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznaje zalązanie TONZ za niedopuszczalne.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTowarzystwo Opieki nad Zabytkami
2013.03.13Pismo informujące o usunięciu z ewidencji zabytkówW zwiążku ze skargą TSKŻ, Stołeczny Konserwator wnioskuje, a Urząd miasta wykreśla obiekt przy pl. Grzybowskim 12/14/16 z ewidencji zabytków.Stołeczny Konserwator ZabytkówTSKŻ
2013.03.03Informacja o zawarciu PorozumieniaTSKŻ informuje o zawarciu z Teatrem Żydowskim, przy udziale Ghelamco, porozumienia dot. nowej siedziby.TSKŻStołeczny Konserwator Zabytków
2013.01.30Pismo SKZ do TSKŻ dot. Statusu obiektuStołeczny Konserwator wyjasnia, że obiekt został wykreślony z ewidencji decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Stołeczny Konserwator ZabytkówTSKŻ
2013.01.25Pismo dotyczące usunięcia obiektu z rejestruInformacja o tym, że decyzją MWKZ obiekt został usunięty z ewidencji zabytków.Stołeczny Konserwator ZabytkówTSKŻ
2013.01.25Pismo odmowne Stołecznego Konserwatora Zabytków do TSKŻ dot. wykreślenia z ewidencji zabytków gmachu Teatru ŻydowskiegoPismo do TSKŻ, w którym Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków informuje, że nie zostały znalezione podstawy do uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez wykreślenie z ewidencji zabytków gmachu Teatru Żydowskiego z dnia 24.12.2012 r.Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (Piotr Brabander)Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
2013.01.09Pismo do Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia informacjiTSKŻ wysyła zapytanie o status nieruchomości do konserwatora.TSKŻStołeczny Konserwator Zabytków
2013.01.04Wniosek TSKŻTSKŻ wnosi o spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa w związku z zażaleniem TONZ.TSKŻMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013.01.03Pismo MWKZ do TSKŻ dot. statusu obiektuStołeczny Konserwator wyjasnia, że obiekt został wykreślony z ewidencji decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Mazowiecki Wojewódzki Konserwator ZabytkówTSKŻ
2012.12.21Pismo wzywające Prezydent m.st. Warszawy do usunięcia naruszenia prawaTSKŻ wzywa Urząd do usunięcia wpisu obiektu do ewidencji zabytków, w związku z tym, że jego wpisanie na listę nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.TSKŻUrząd m.st. Warszawy
2012.10.26Stanowisko TSKŻ w sprawie decyzji MWKZTSKŻ popiera decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który odrzucił wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o objęcie ochroną m.in. budynku Teatru Żydowskiego.TSKŻMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2012.10.16Odpowiedź SKZ nt. statusu nieruchomościUrząd informuje o tym, że obiekt nie widnieje w ewidencji zabytków.Stołeczny Konserwator ZabytkówTSKŻ
2012.10.12Odwołanie Urzędu Miasta od decyzji Mazowiecjiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przesyła odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz od jego decyzji.Mazowiecki Wojewódzki Konserwator ZabytkówMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2012.10.08Przekazanie zażalenia TONZMWKZ przekazuje zażalenie TONZ do Ministerstwa Kultury w sprawie odrzucenia wniosku o wpisanie obiektu do rejestru.Mazowiecki Wojewódzki Konserwator ZabytkówMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2012.10.08Zażalenie dot. Odrzucenia wniosku TONZPrezydent miasta wniosi zaskarżenie decyzji MWKZ o nierozpatrzeniu wniosku TONZ dot. wpisania obiektu do rejestru zabytków.Urząd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2012.10.05Zażalenie TONZTowarzystwo Opieki nad Zabytkami zaskarżyło decyzję MWKZ o odmówieniu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu "urbanistyczno-architektonicznego", w którego skład wchodzi budynek Teatru Żydowskiego.Towarzystwo Opieki nad ZabytkamiMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2012.09.26Odrzucenie wniosku o wpisanie do rejestru ZabytkówMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odrzuca wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o objęcie ochroną m.in. budynku Teatru Żydowskiego.Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odrzuca wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o objęcie ochroną m.in. budynku Teatru Żydowskiego. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator ZabytkówTowarzystwo Opieki nad Zabytkami
2012.03.21Pismo z zażaleniem z wraz wnioskiem o podanie informacji publicznejTSKŻ dowiaduje się z mediów o wniosku dotyczącym wpisania przez MWKZ budynku do rejestru, w związku z tym wystosowuje pismo wraz z wnioskiem o udzielenie unformacji publicznej. W piśmie podważa wniosek ze strony formalnej oraz skarży się w związku z wykluczeniem TSKŻ jako właściciela z całej procedury.TSKŻMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2012.03.07Pismo do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówWysłanie właściwego pełnomocnictwa.TSKŻMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2012.03.06Pismo do Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia informacjiTSKŻ wysyła zapytanie o status nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków.TSKŻStołeczny Konserwator Zabytków
2012.02.28Pismo TSKŻ do MWKZPismo TSKŻ do MWKZ z uzasadnieniem, że budynek zajmowany przez TSKŻ nie spełnia w świetle prawa kryteriów obiektu zabytkowego.TSKŻMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2012.02.28Stanowisko TSKŻ w temacie uznania za zabytek budynku przy Pl. Grzybowskim 12/16Przedstawienie stanowiska Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w związku z pismem UM St. Warszawy - Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 5.01.2012 r., skierowanym do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wg opinii TSKŻ budynek przy Pl. Grzybowski 12/16 nie spełnia kryteriów uznania za zabytek w świetle polskiego prawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w PolsceMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Rafał Nadolny
2012.01.05SKZ wnioskuje o wpisanie obiektu do rejestruStołeczny Konserwator Zabytków wnioskuje o rozważenie możliwości wpisania budynku do ewidencji zabytków.Stołeczny Konserwator ZabytkówMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2012.01.05Pismo do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków Teatru Żydowskiego w WarszawiePismo Stołecznego Konserwatora Zabytków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozważenie możliwości wpisania Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie do rejestru zabytków.Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora ZabytkówMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Rafał Nadolny
2016.06.01Korespondencja ws. pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ghelamco i Teatr Żydowski ustalają osteteczną treść pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków GhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2016.04.26Korespondencja po spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - p. Barbarą JezierskąGhelamco przesyła wiadomość w sprawie kwestii poruszonych podczas spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - p. Barbarą JezierskąGhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2014.02.13Porozumienie pomiędzy TSKŻ a Teatrem Żydowskim przy udziale Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A. W związku z rozbieżnością stanowiska Teatru Żydowskiego odnośnie m.in. warunków najmu w planowanej przez TSKŻ i Ghelamco inwestycji budowlanej przy Pl. Grzybowskim, strony podpisały porozumienie podsumowujące dotychczasowe uzgodnienia i wskazujące które kwestie wymagają dalszych negocjacji (w zakresie dotychczasowych pomieszczeń, pomieszczeń w nowym budynku, korzystania z pomieszczeń Teatru w okresie prowadzenia negocjacji).Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr Żydowski, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.  
2014.02.13Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy TSKŻ a Teatrem Żydowskim przy udziale Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.Projekt Umowy Najmu Dotychczasowych PomieszczeńTowarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr Żydowski, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.  
2014.02.13Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy TSKŻ a Teatrem Żydowskim przy udziale Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.Zastrzeżenia Teatru do Koncepcji Architektonicznej (wytyczne i notatki ze spotkania)Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr Żydowski, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.  
2014.02.13Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy TSKŻ a Teatrem Żydowskim przy udziale Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.Pełnomocnictwo dla Jerzego BojaraTowarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr Żydowski, Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A.  
2016.05.11Pismo TŻZaproszenie na spotkanie w celu omówienia projektu planowanej nowej siedziby TŻ z inwestoremTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
2016.04.21informacja o przeprowadzanych pracach na wiosek WKSPInformacja ze strony Teatru, że instytucja realizuje postanowienia straży pożarnej dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, lecz jednocześnie nie posiada środków na pełną realizację prac naprawczych.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Urząd m.st. WarszawaGhelamco GP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
2016.01.21Korespondencja ws. tytułu własności, prawa użytkowania oraz zarządcy oraz opłat za użytkowanieGhelamco informuje Teatr Żydowski, że w umowie sprzedaży nieruchomości spółka ustanowiła na rzecz TSKŻ prawo użytkowania Nieruchomości oraz posadowionego na niej budynku, na mocy którego TSKŻ przysługuje prawo zawierania umów najmu nieruchomości i budynku, za uprzednią pisemną zgodą Spółki, jak też prawo do pobierania pożytków związanych z bezumownym korzystaniem z budynku przez osoby trzecie. Natomiast zarząd nieruchomością został powierzony p. Ryszardowi Kozłowskiemu.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.03.14Korespondencja ws. tymczasowego zawieszenia działalności Teatru ŻydowskiegoGhelamco na podstawie ekspertyz technicznych budynku przy Placu Grzybowskim 12/16 zgłasza się z prośba do Teatru o zawieszenie działaności do czasu usunięcia wszystkich zagrożeń i nieprawidłowości opisanych w ekspertyzachGhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.01.21Korespondencja ws. tytułu własności, prawa użytkowania oraz zarządcy oraz opłat za użytkowanieGhelamco powiadamia Zarządcę o korespondencji, w której informuje Teatr Żydowski o umownych ustaleniach dot. tytułu własności, prawa użytkowania oraz zarządcy oraz opłat za użytkowanie.GhelamcoRyszard Kozłowski, Zarządca budynku przy pl. Grzybowskim 12/16
2015.12.16Korespondencja ws. Propozycja dot. przeglądu budynku i instalacji.Teatr Żydowski zgłasza swoją dyspozycyjność i i podejmuje kroki do ustalenia terminów przeglądów technicznych poszczególnych instalacji. Zapewnia również, że wszystkie przeglądy poszczególnych instalacji odbędą się w obecności pracowników administracyjno - technicznych, odpowiedzialnych za te instalacje.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2015.11.30Korespondencja ws. zakupu nieruchomości przy Placy Grzybowskim 12/16Ghelamco informuje o zakupie nieruchomości przy Placy Grzybowskim 12/14/16.GhelamcoFundacja Shalom
2015.11.30Korespondencja ws. oświadczenia umowy najmuGhelamco informuje o zawarciu umowy najmu i zgłasza swoje uwagi w kwestii użytkowania pomieszczeń przez Teatr Żydowski.GhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2015.11.30Korespondencja ws. Umowy sprzedażyGhelamco infomuje zawarciu umowy sprzedaży z Towarzystem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce dotyczącej nieruchomości przy Placu Grzybowskim 12/14/16.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.10.21Korespodencja ws. Spotkania w Teatrze Żydowskim w związku z zawartm porozumieniemPodsumowanie ustaleń ze wspólnego spotkania. Ghelamco informuje, że po zakupie nieruchomości zostanie ona przekazana w użytkowanie na rzecz TSKŻ tym samym stroną rozliczeniową dla Teatru Żydowskiego nadal pozostaje TSKŻ. Ghelamco apeluje do Teatru o odniesienie się do ustalonych warunków w wtznaczonym terminie.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.06.15Korespondecja ws. przedłużenia umowy najmu na obecnych zasadachNadesłane przez TSKŻ aneksy do umowy w formie elektronicznej.TSKŻ Ghelamco
2015.06.12Korespondencja ws.przedłużenia umowy najmu na obecnych zasadachTeatr Żydowski zwrócił się z prośbą do prezydium TSKŻ o przedłużenie najmu na obecnych zasadach do 30 września 2015 r.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichUrząd m.st. Warszawy, do wiadomosci Ghelamco oraz TSKŻ
2015.06.10Korespondencja ws. przedłużenia okresu najmu na obecnych zasadachTeatr Żydowski zgłasza się z prośba o przedłużenie umowy najmu do 30 września 2015 roku na obecnie obowiązujących zasadach.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2015.05.20Korespondencja ws. Pozwolenie na rozbiórke aktualnego budynku TSKŻGhelamco przesyła prawomocne pozwolenie na wyburzenie siedziby TSKŻGhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2015.05.08Korespondencja mailowa potwierdzająca akceptację koncepcji projektu przez Teatr Żydowski i ustalenia szczegółowych warunków objęcia powierzchniTeatr Żydowski zaakceptował przedstawiony na spotkaniu przez inwestora projekt - ogólną koncepcję budynku nowej siedziby TSKŻ i Teatru Żydowskiego. Rozpoczął się etap szczegółowych ustaleń dotyczących metrażu powierzchni, które mają być przeznaczone na działalność teatru oraz proporcjonalnych stawek czynszu. Po ich ustaleniu planowano zawrzeć finalną umowę.Ghelamco GP I Sp. z o.o. Unique S.K.A. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Urząd m.st. Warszawy
2015.05.07Korespodencja ws. korekty ceny najmu pomieszczeń wynajmowanych przez Teatr ŻydowskiPrzesłanie arkusza kalkulacyjnego wraz z formułami i wzorami do aktualnych ustaleń i m2 powierzchni określonymi w przesłanej koncepcji programowo – przestrzennej - tak zwany mechanizm "suwaka".GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.04.17Korespondencja ws. finalnej wersji koncepcji programowo-przestrzennej dla TeatruW nawiązaniu do spotkania Ghelamco przesyła ponownie finalne wersje koncepcji programowo- przestrzennej wersja nr 12.Developer informuje, że etap pracy jest zakończony a kolejne prace projektowe i doprecyzowujące będą kontynuowane z naszej strony po finalizacji umowy oraz uzyskaniu decyzji o WZ .GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2015.02.12Korespodencja ws. Teatru Żydowskiego w spr. umowy najmu i płatnościNadesłanie pisma w sprawie umowy najmu z prośbą o kontakt w tej sprawie.Biuro TSKZGhelamco
2015.01.16Korespondencja ws. Umowy najmuTeatr Żydowski składa zażalenie, iż zapisy w Umowie Najmu nie są zgodne z zapisami Projektu umowy najmu dotychczasowych pomieszczeń.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2015.01.12Korespodencja ws. optymalizacji przestrzennej w projektowanym budynkuOpracowaniedotyczące optymalizacji przestrzennej w projektowanym budynku.Urząd m.st. WarszawyGhelamco
2014.09.29Korespondencja ws. zaproszenie na posiedzenie zespołu roboczegoUrząd m.st. Warszawy zaprasza na posiedzenie zespołu roboczego dotyczącego Teatru Żydowskiego.Urząd m.st. WarszawyGhelamco
2014.09.24Korespondencja ws. posiedzenia Zespołu Roboczego ds. realizacji zadań związanych z projektowaną budową nowej siedziby Teatru ŻydowskiegoUrząd Miasta Warszawy zaprasza na posiedzenie Zespołu Roboczego ds. realizacji zadań związanych z projektowaną budową nowej siedziby Teatru ŻydowskiegoUrząd m.st. WarszawyTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.09.18Korespondencja ws. negocjacji dotyczących Teatru ŻydowskiegoGhelamco uprzejmie zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących podjęcia dalszych kroków i spotkań w zakresie uszczegóławiania ustaleń związanych z realizacją podpisanego porozumienia.GhelamcoUrzad m.st. Warszawy
2014.08.21Notatka ze spotkania w Biurze KulturyNotatka ze spotkania, na którym ustalono stawkę najmu za m2 dla Teatru Zydowskiego która będzie gwarantowana przez Miasto. Na spotkaniu pojawiły się również informacje dot. Zaawanasowania prac na linii Ghelamco - A. Bromberg.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, TSKŻ, Ghelamco 
2014.06.27Korespondencja ws. wyznaczenia terminu spotkaniaTeatr Żydowski zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do załączonego pisma i zaproponowanie terminu spotkania.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichUrzad m.st. Warszawy
2014.06.26Korespondencja ws. omówienia stawek czynszu Teatr Żydowski zgłasza się z prośbą odłożenie kwestii wysokości stawek czynszu do momentu wypowiedzenia się przez Biuro Kultury.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichBiuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
2014.06.26Korespondencja ws. spotkania koordynacyjnegoGhelamco w związku z kilkoma kluczowymi kwestiami, które wymagają dalszej wspólnej pracy oraz ustaleń pomiędzy stronami zwraca się z prośba o ustalenie jak najbliższej daty spotkania.GhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2014.06.24Korespondencja ws. przełożenia spotkania dot. wysokośći czynszuTeatr Żydowski zgłasza się z prośbą o przełożenie terminu spotkania dotyczącego rozmów w kwestii wysokości czynszu za m2.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2014.06.06Korespondencja ws. umówienia spotkań Ghelamco informuje o wizycie architekta Andy Bromberg'a i zaprasza do wspólnego udziału w serii spotkań dotyczących nowego projektu.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.06.06Korespondencja ws. umówienia spotkań Ghelamco informuje o wizycie architekta Andy Bromberg'a i zaprasza do wspólnego udziału w serii spotkań dotyczących nowego projektu.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.05.29Korespondencja ws. przesłania wstępnej koncepcji architektonicznejGhelamco przesyła wstępną koncepcje, architektoniczną funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania przestrzeni dla Teatru Żydowskiego w planowanym projekcie.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.05.26Korespondencja ws. uwagi TŻ dot. KoncepcjiTeatr Żydowski przesyła swoje uwagi dotyczące koncepcji nowych pomieszczeń dla Teatru ŻydowskiegoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2014.05.26Korespondencja ws. uwagi TŻ dot. KoncepcjiTeatr Żydowski przesyła swoje uwagi dotyczące koncepcji nowych pomieszczeń dla Teatru ŻydowskiegoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2014.05.21Korespondencja ws. ustaleń z ostatniej naradyTSKŻ przesyła kopie pisma, będąca wynikiem ustaleń z ostatniej narady.TSKŻ Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich
2014.05.20Korespondencja ws. Przedłużenia zawartego porozumieniaUrząd m.st Warszawy zgłasza się z prośbą o przedłużenie zawartego porozumienia. Czas ten pozwoli na wypracowanie ostatecznej wersji umowy.Urząd m.st. WarszawyTSKŻ
2014.05.19Korespondencja ws. propozycji terminu zakonczenia proceduryTSKŻ zgłasza się z prośbą o przedstawienie propozycji terminu zakończenia procedury uzgodnień w Urzędzie m. st. Warszawy, dot.spraw związanych z budową Teatru Żydowskiego.TSKŻ Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich
2014.05.14Korespondencja ws. nowej siedziby TSKŻ i TŻUrząd m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedłużenie porozumienia w celu wypracowania ostatecznej wersji umowy dotyczącej warunków funkcjonowania tej instytucji. Urząd m.st. WarszawyTSKŻ
2014.05.06Korespondencja ws. korekty harmonogramu spotkańGhelamcoo informuje o wprowadzonych zmianach w harmonogramie zaplanowanych wcześniej spotkań.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.04.25Korespodencja ws.ustaleń koordynacyjnych z pełnomocnikami TŻ"Ghelamco nadsyła treść notatek i ustaleń ze spotkań koordynacyjnych z pełnomocnikami TŻ zatwierdzanych następnie przez p. Dyrektor Gołdę Tencer."GhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2014.04.22Korespondencja ws. powołania zespołu roboczego do spraw koordynacji prac zw. z nową siedzibą TSKŻUrząd miasta informuje iż, Pani Prezydent powołała zespół roboczy do spraw kordynacji działań związanych z projektowaną budowa nowej siedziby Teatru Żydowskiego.Urząd m.st. WarszawyTSKŻ
2014.04.22Korespondencja ws. spotkania dyrektora Ghelamco dot. budowy nowej siedziby Teatru ŻydowskiegoGhelamco informuje, że dyrektor Paul Gheysens odbedzię spotkanie ze stołecznym konserwatorem.GhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2014.04.18Korespondencja ws. potwierdzenia terminu spotkania Ghelamco potwierdza termin spotkania dotyczącego aspektu urbanistycznego planowanej nowej Siedziby TSKŻ i Teatru Żydowskiego oraz innych organizacji żydowskich.GhelamcoBiuro Architektury i Planowania Przestrzennego
2014.04.11Korespondencja ws. rysunków Teatru Żydowskiego wraz z zestawieniem powierzchniStudio projektowe przesyła rysunki Teatru Żydowskiego wraz z zestawieniem powierzchni.Studio ProjektGhelamco
2014.04.04Notatka koordynacyjna ze spotkania nr.6Notatka przedstawia plany zagospodarowania funkcjonalnego poszczególnych powierzchni w nowo planowanym Budynku na Teatru Żydowskiego.TSKŻ, Ghelamco, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
2014.03.21Notatka koordynacyjna ze spotkania nr.5Notatka przedstawia plany i wprowadzone zmiany zagospodarowania funkcjonalnego poszczególnych powierzchni w nowo planowanym Budynku na Teatru Żydowskiego.TSKŻ, Ghelamco, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
2014.03.19Korespodencja ws. koncepcji architektury pomieszczeń Teatru Żydowskiego Ghelamco potwierdza zaakceptowanie ustaleń zawartych w notatce ze spotkania prośba o zaktualizowanie projektu o korekty z notatki. Potwierdzenie nadchodzących spotkań.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich
2014.03.12Korespodencja ws. koncepcji architektury pomieszczeń Teatru Żydowskiego Ghelamco potwierdza zaakceptowanie ustaleń zawartych w notatce ze spotkania i zgłasza się z prośba o zaktualizowanie projektu o korekty z notatki. GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich
2014.03.06Notatka koordynacyjna ze spotkania nr.3Notatka przedstawia plany i wprowadzone zmiany zagospodarowania funkcjonalnego poszczególnych powierzchni w nowo planowanym Budynku na Teatru Żydowskiego.TSKŻ, Ghelamco, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
2014.03.05Korespodencja ws. zorganizowania wielostronnego spotkaniaGhelamco zgłasza się prośbą o zorganizowanie w najbliższym czasie wielostronnego spotkania w sprawie wspólnego ustalenia dalszych kroków mających na celu zgodne wypracowanie rozwiązań mających na celu realizację podpisanego porozumieniaGhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2014.03.04Korespondencja ws. akceptacji notatki roboczej ze spotkaniaGhelamco informuje, że ustalenia ze spotkania w wersji roboczej można uznać za zaakceptowane i składa prośbę o wprowadzenie do projektu korekt z załącznika.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.02.28Notatka koordynacyjna ze spotkania nr.2Notatka przedstawia plany i wprowadzone zmiany zagospodarowania funkcjonalnego poszczególnych powierzchni w nowo planowanym Budynku na Teatru Żydowskiego.TSKŻ, Ghelamco, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
2014.02.21Notatka koordynacyjna ze spotkania nr.1Notatka przedstawia plany i wprowadzone zmiany zagospodarowania funkcjonalnego poszczególnych powierzchni w nowo planowanym Budynku na Teatru Żydowskiego.TSKŻ, Ghelamco, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
2014.02.13Korespondencja ws. realizacji nowej siedziby Teatru ŻydowskiegoGhelamco zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem realizacji nowego obiektu przy Placu Grzybowskim przedstawi polisę odpowiedzialności cywilnej dla TSKŻ, a dodatkowo zapewni pomieszczenia zastępcze dla Teatru Żydowskiego na wypadek, gdyby na skutek prowadzonych robót budowlanych doszło do uszkodzenia powierzchni zajmowanych przez Teatr.GhelamcoTSKŻ
2014.02.13Korespondencja ws. Umowy najmu pomiędzy TSKŻ a TŻ z udziałem GhelamcoGhelamco gwarantuje Teatrowi Żydowskiemu ciągłość i kontynuacje działaności na oferowanych warunkach. Informuje również o serii spotkań, których celem będzie ustalenie koncepcji funkcjonalno przestrzennej nowych pomieszczeń dla Teatru Żydowskiego.GhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2014.02.07Korespondencja ws. ponowna prośba o odpowiedźGhelamco zwraca się z ponowną prośba o ustalenie terminu spotkania dotyczącego ustalenia dalszego harmonogramu działań zw. Ze stawkami najmu i kwestią wyposażenia w nowych pomieszczeniach TŻGhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.02.06Korespondencja ws. uzgodnienia TSKŻ - TŻ pomiędzy GhelamcoGhelamco odnosi się do nadesłanego projektu i zaznacza, że chciałoby podpisać porozumienie dotyczące koncepcji architektonicznej.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2014.01.31Korespondencja ws.uzgodnienia różnic pomiędzy programami funkcjonalnymi.nadesłanie uzgodnienia dotyczącego różnic pomiędzy programami funkcjonalnymi przygotowanymi przez Teatr w 2011 r. i aktualnym programem funkcjonalnym z 2014 r. Prośba o zapoznanie się i wprowadzenie ew. uwag.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2013.09.01Korespondencja ws. zaproszenia Pani Prezydent na spotkanie z architektemGhelamco zaprasza Prezydent Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz na spotkanie z architektem Andy Brombergiem, zaangażowanym do opracowania koncepcji projektowej inwestycji przy Placu Grzybowskim.GhelamcoPrezydent m.st. Warszawy
2013.07.10Korespondencja ws. porozumienia o współpracyTeatr Żydowski zwraca się z prośbą o przesłanie wersji elektronicznej projektu porozumienia oraz propozycję zapisu o możliwości sfinansowania wyposażenia technicznego nowoprojektowanej siedziby teatru.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2013.04.09Notatka koordynacjna ze spotkania Notatka ze spotkania koordynacyjnego dotycząca przebiegu i kolejności prac związanych z realizacją projektu przy Placu Grzybowskim.Biuro Kultury  
2013.02.14Korespondencja ws. ekspertyzy stanu technicznego budynku TSKŻTSKŻ przekazuje ekspertyzę wraz z negatywną oceną warunków ochrony przeciwpoażarowej dla części budynku zajmowanej przez Teatr Żydowski.TSKŻUrząd m.st. Warszawy
2013.02.08Korespondencja ws. pismo do TŻ ze strony GHELAMCO ws. spotkania odn. wyposażeniaGhelamco zwraca się z kolejną prośbą o ustalenie terminu spotkania dotyczącego kwestii wyposażenia i standardu technicznego pomieszczeń w nowoprojektowanych pomieszczeń dla Teatru ŻydowskiegoGhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2013.02.07Korespondencja ws. podjęcia dalszej szczegółowej analizy określającej potrzeby TeatruGhelamco zgłasza swoje przygotowanie do podjęcia dalszej szczegółowej analizy potrzeb Teatru w kwestii wymagań technicznych w nowoprojektowanym budynku TSKŻ.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2012.03.26Korespondencja ws. Umowy najmu pomiędzy Teatrem Żydowskim a TSKŻTeatr oznajmia, że podtrzymuje stanowisko z pisma sporzadzonego 9 lutego 2012 roku i nie podziela poglądu prawnego dotyczącego trwałości stosunku najmu łączącego Teatr Żydowski i TSKŻ.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2012.03.07Korespondencja ws. okresu najmu powierzchni przez Teatr ŻydowskiTSKŻ zwraca się do Teatru Żydowskiego o sporządzenie stosownego aneksu do umowy, którego zadaniem będzie sprecyzowanie i znowelizowanie zasad współpracy i najmu powierzchni przez Teatr Żydowski.TSKŻTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2012.02.09Korespondencja ws. Umowy najmuTeatr Żydowski informuje, że nie będzie w stanie spełnić wymagań dotyczących dalszej eksploatacji pomieszczeń z powodu braku zdolności finansowych.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2012.02.01Korespondencja ws. zagadnień dot. TŻTeatr Żydowski przesyła główne zagadanienia dotyczące nowej siedziby, potwierdzone wizją lokalną bez wglądu w dokumentację techniczną.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2011.11.29Korespodencja ws. zatwierdzenia koncepcji nowego budynku TSKŻ z nowym Teatrem ŻydowskimGhelamco przesyła pełną dokumentację związaną z planem dotyczącym nowych powierzchni dla Teatru ŻydowskiegoGhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2011.10.26Korespondencja ws. doręczenia wersji koncepcji architektonicznej.Teatr Żydowski przesyła skorygowaną wersję koncepcji architektonicznej nr. 8 nowo planowanego budynku Teatru Żydowskiego.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2011.10.26Korespondencja ws. projektu nowego budynkuGhelamco przedstawia materiał, który zawiera wprowadzone wszystkie zgłoszone zmiany zawarte w roboczych notatkach koordynacyjnych.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2011.10.20Korespodencja ws. projektu nowego budynku TSKŻ z TŻGhelamco przekazuje wstępne wyliczenie ogólnej powierzchni i elektroniczne wersje rysunków nowego budynku.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2011.10.07Notatka koordynacyjna ze spotkania TSKŻ przesyła notatkę roboczą ze spotkania dotyczących zagospodarowania funkcjonalnego przestrzeni w nowo planowanym projekcie siedziby TSKZ i Teatru Żydowskiego.TSKŻTSKŻ Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2011.10.06Korespondencja ws. skorygowanego projektu nowej siedziby TSKŻ i Teatru ŻydowskiegoGhelamco przesyła projekt Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektonicznej z wprowadzonymi zmianami, które zostały ustalone na spotkaniu wraz z komentarzem architekta.GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2011.09.21Korespondencja - odpowiedź na pismo skierowane przez TSKŻTeatr Żydowski informuje, że jedynym oczekiwaniem wobec TSKŻ jest gwarancja możliwości kontynuowania działalności przez Teatr na dotychczasowych warunkach.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2011.08.26Korespondencja ws. uwag Teatru Żydowskiego w stosunku do TSKŻTeatr Żydowski przesyła uwagi dotyczące powierzchni wykorzystywanej przez Teatr jak również uzgodnień dotyczących tych powierzchni.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2010.12.31Korespondencja ws. nakazu wykonania drogi pożarowejKomendant miejski państwowej straży pożarnej nakazuje Teatrowi Żydowskiemu wykonanie drogi pożarowej umożliwijącej dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin.Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
1964.09.29Akt ErekcyjnyAkt erekcyjny budynku przy placu Grzybowskim 12/14/16.  
2015.01.19Korespondencja ws. realizacji działań z podjętej decyzji - droga pożarowaTeatr Żydowski zgłasza się z prośbą do TSKŻ o doprowadzenie drogi pożarowej w sposób umożliwijający dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichTSKŻ
2016.05.31Korespondencja podsumowująca spotkanieGhelamco wysyła podsumowanie spotkania wraz z prośba o odniesienie się do ustaleń i kwestii poruszonych podczas spotkaniaGhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2016.05.18Korespondencja ws. ustaleń po spotkaniuGhelamco przesyła ustalenia po spotkaniu z dnia 17.05.2016Ghelamco Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.05.11Korespondencja ws. spotkania Teatr Żydowski wysyła pismo z propozycją terminów spotkania, a także z prośbą o dosłanie 12 wersji planów w formie elektronicznejTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2016.05.04Korespondencja ws. spotkania Teatr Żydowski wysyła pismo z propozycją terminów spotkaniaTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy KamińskichGhelamco
2016.04.26Korespondencja ws. spotkaniaGhelamco przesyła prośbę o spotkanie w kwestiach Teatru ŻydowskiegoGhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.04.13Korespondencja ws. spotkaniaGhelamco przesyła prośbę do Urzędu Miasta o spotkanie w sprawie Teatru ŻydowskiegoGhelamcoUrząd m.st. Warszawy
2016.04.01Korespondencja ws. pisma z dnia 1 kwietnia 2016 roku. "Ghelamco wysyła odpowiedź z deklaracją na kompleksowe i merytoryczne rozmowy mające na celu realizację proponowanego rozwiązania, przy którym Teatr będzie miał zagwarantowaną możliwość prowadzenia statutowej działalności przez kolejne dziesięciolecia."GhelamcoTeatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
2016.08.26Odpowiedź Burmistrza Śródmieścia na wniosek Dyrektor Teatru Żydowskiego o kontrolę treści umowy użytkowania wieczystego działki TKSŻ przy pl. GrzybowskimW wyniku przeprowadzonej analizy treści umowy użytkowania wieczystego gruntu przy placu Grzybowskim 12/16 na wniosek dyrektor Teatru Żydowskiego, Burmistrz Śródmieścia informuje, że użytkownik wieczysty został zobowiązany do korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem, a aktualny stan prawny i faktyczny nie wykazuje, aby podejmowane przez użytkownika działania naruszały postanowienia umowy. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyDyrektor teatru Żydowskiego - Gołda Tencer
PlikDataTytułOpisAutorDo Kogo
20150311Przykładowa koncepcja układu pomieszczeń dla teatruProjekt pomieszczeń przeznaczonych na działałność Teatru Żydowksiego w nowej inwestycji przy placu GrzybowskimTSKŻ, Ghelamco 
20150202Przykładowa koncepcja rozmieszczenia miejsc na widowni teatruOpcje rozmieszczenia miejsc na widowni w nowej siedzibie Teatru ŻydowskiegoTSKŻ, Ghelamco 
20141210Przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji - przykładowe wizualizacje prześwitu między budynkami autorstwa pracowni architektonicznej AedasTSKŻ, Ghelamco 
20141210Przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji - przykładowe wizualizacje prześwitu między budynkami autorstwa pracowni architektonicznej AedasTSKŻ, Ghelamco 
20140708Przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji autorstwa pracowni architektonicznej AedasTSKŻ, Ghelamco 
20140603Przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji autorstwa pracowni architektonicznej AedasTSKŻ, Ghelamco 
20111206Przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt Polsko Belgijskiej Pracowni Architektury TSKŻ, Ghelamco 
 Dossier Andrew Bromberg'aDokument opisuje dorobek architektoniczny i życiorys tego architekta - Andrew Bromberg.TSKŻ, Ghelamco 
 Przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimJedna z koncepcji inwestycji przy placu GrzybpowskimTSKŻ, Ghelamco 
 Zachodnia pierzeja placu Grzybowskiego –analiza urbanistycznaAnaliza urbanistyczna zachodniej strony placu GrzybowskiegoTSKŻ, Ghelamco 
 Przykładowy rzut inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji przy placu Grzybowskim w WarszawieTSKŻ, Ghelamco 
 Szkic - przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji przy placu Grzybowskim w WarszawieTSKŻ, Ghelamco 
 Szkic - przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji przy placu Grzybowskim w WarszawieTSKŻ, Ghelamco 
 Szkic - przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji przy placu Grzybowskim w WarszawieTSKŻ, Ghelamco 
 Szkic - przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji przy placu Grzybowskim w WarszawieTSKŻ, Ghelamco 
20140610Przykładowa koncepcja architektoniczna inwestycji przy placu GrzybowskimProjekt inwestycji autorstwa pracowni architektonicznej AedasTSKŻ, Ghelamco 

Kontakt


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Pl. Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa
Tel. 22.620.05.54
Kom. 722.360.691
e-mail: rzecznik@tskz.pl